Kontrola těsnosti - revize klimatizací

Revize
jedná se primárně o legislativu Evropské unie EN 378-2015, nařízení EU 517/2014, novela zákona č.73/2012. 

Od 1.1.2017

se podle Nařízení č. 517/2014 mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Z limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP.

Od roku 2017 již neplatí jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.

Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

Srovnání současně platných limitů a limitů platných od 1.1.2017
Do 31. 12. 2016Od 1.1.2017
3kg 5 tun CO2-eq
30kg 50 tun CO2-eq
300kg 500 tun CO2-eq

Více informací o F plynech si můžete vyhledat např. zde: https://www.chlazeni.cz/legislativa/regulace-f-plynu