Filtr-Management

 Autor koncepce:

 

GARIJA TRADE s.r.o. 

třída Generála Píky 5, 613 00 Brno

Richard Lukes, MBA

 

www.garija.cz

tel. +420 546 222 743 

fax +420 545 223 423

 

Komplexní služba pořizování a provozování filtrů atmosférického nebo procesního vzduchu, nazvaná jako MISE GT, je konstruována jako řetězec čtyř základních činností:

 

Mapování potřeb

Identifikace filtrů

Sjednocení typů

Evidence stavů

 

a dvou podpůrných činností:

 

Garance hospodárných výměn

Třídění, zpětný odběr a likvidace

 

Pro naplnění cílů naší  MISE GT používáme už od roku 1997 výhradně filtry společnosti CAMFIL - leadera trhu v testování, vývoji a výrobě filtrů od roku 1964.        

 

PROČ MISE GT:

Finální kvalita výrobku, který se vyrábí v kontrolovaném prostředí je přímo závislá na kvalitě vzduchu do tohoto prostředí přiváděného. Vzduch je mimo jiné médiem pro přenos energie do větraných či klimatizovaných prostor a přímo ovlivňuje kvalitu pracovního či výrobního prostředí. Služba je určena pro zajištění vysoké kvality filtraceprocesního a větracího vzduchu. Filtr svým odporem (tlakovou ztrátou), jenž klade průchodu vzduchu, má přímý vliv na spotřebu elektrické energie motoru ventilátoru.

 

PRO KOHO JE MISE GT:

Pro všechny  provozovatele ventilačních a klimatizačních systémů, výrobce v automotive segmentu (lakovny reflektorů, plastů a kovů), uživatele sofistikovaných výrobních technologií ve farmacii, mikroelektronickém průmyslu a podobně.

 

 PROČ ZROVNA JÁ A MISE GT:

Abychom Vám mohli na tuto stěžejní otázku odpovědět, sestavili jsme pouhých sedm základních dotazů, na které si sami v duchu odpovíte. Bude-li vaše odpověď alespoň v jednom případě “NE”, tato služba má co nabídnout právě vám.

NAŠICH SEDM DOTAZŮ:

 

CO NABÍZÍ MISE GT, ABY SE VAŠE ODPOVĚDI MOHLY ZMĚNIT NA “ANO”? 

1– provedeme komplexní zmapování typů a stavu filtrů s převodem na společnou platformu Camfil s důrazem na nízkou počáteční tlakovou ztrátu, zjednodušení a unifikaci používaných typů.

2– dáme vám garanci cen kvalitních filtrů Camfil nejméně na dobu jednoho kalendářního roku a to  všech filtrů atmosférického i procesního vzduchu (kapsových, kompaktních, vysokoteplotních, HEPA vysokoteplotních, a HEPA  a ULPA panelových). 

3– dodáme vám pouze certifikované filtryCamfil dle:

− ISO 9001

− ISO 16890 (v současné době plně nahradila normu EN779:2012)

− Eurovent Certified Performance 

4– zavedeme knihy filtrů podle jednotlivých zařízení a v nich povedeme evidenci stavu tlakové ztráty a výměn jednotlivých filtrů na všech zařízeních.

5– doplníme měření tlakové ztráty filtrů u zařízení, kde chybí, tak abyste mohli řídit výměny filtrů ekonomicky– tedy podle koncové dosažené tlakové ztráty. 

6– provedeme demontáž použitých filtrů, montáž filtrů nových, zpětný odběr a ekologickou likvidaci použitých filtrů (zatřídění jako“nebezpečný odpad”). 

7– Poskytneme vám “Hot Line”pro okamžité poradenství v oblasti filtrace vzduchu a proškolíme vás a vaše pracovníky.

8– Provedeme celkovou optimalizaci filtrace spočívající v:

i) snižování provozních nákladů (maximalizace filtrační plochy a provozní životnosti filtrů)

ii) přístupu k know-how společnosti Camfil 

iii) maximální využití filtrů s ohledem na jejich životnost 

  

CO MĚ TO BUDE STÁT: 

 

CO ZÍSKÁM: