Filtr-Management

Autor koncepce:

 

GARIJA TRADE s.r.o.,třída Generála Píky 5, 613 00 Brno, Richard Lukes, MBA www.garija.cz, tel. +420 546 222 743, fax +420 223 423

 

Komplexní služba “MISE GT” jako řetězec čtyř základních činností:

 

 

a dvou podpůrných činností:

 

 

s použitím filtrů atmosférického a procesního vzduchu

 

PROČ:
Finální kvalita výrobku, který se vyrábí v kontrolovaném prostředí je přímo závislá na kvalitě vzduchu do tohoto prostředí přiváděného. Vzduch je mimo jiné médiem pro přenos energie do větraných či klimatizovaných prostor a přímo ovlivňuje kvalitu pracovního či výrobního prostředí.
Služba je určena pro zajištění vysoké kvality filtrace procesního a větracího vzduchu. Filtr svým odporem (tlakovou ztrátou), jež klade průchodu vzduchu, má přímý vliv na spotřebu elektrické energie motoru ventilátoru.

 

PRO KOHO:
Pro všechny provozovatele ventilačních a klimatizačních systémů, výrobce v Automotive segmentu (lakovny reflektorů, plastů a kovů), uživatele sofistikovaných výrobních technologií ve farmacii, mikroelektronickém průmyslu a podobně.

 

PROČ ZROVNA VY:
Abychom Vám mohli na tuto stěžejní otázku odpovědět, sestavili jsme pouhých šest základních dotazů, na které si sami v duchu odpovíte. Bude-li vaše odpověď alespoň v jednom případě “NE”, tato služba má co nabídnout právě vám.

 

NAŠICH ŠEST DOTAZŮ:

 1. Máte pouze jednoho dodavatele filtrů pro vaše vzduchotechnické i výrobní technologie?
 2. Máte organizován nákup, výměnu a zpětný odběr filtrů tak, abyste mohli dosahovat úspor z rozsahu?
 3. Máte v kterémkoliv okamžiku dne přehled o tom, kolik filtrů, kde a kdy budete muset měnit a kolik to bude stát?
 4. Děláte poptávkové řízení na vaše filtry maximálně 1x za rok až dva?
 5. Víte, že dle normy EN779:2012 máte nárok požadovat po svém dodavateli doklad o certifikaci filtrů v nezávislé zkušebně (a tak získat v podstatě jediný možný doklad o tom, že filtr odpovídá svou účinností žádané třídě filtrace)?
 6. Vnímáte výslednou cenu filtru jako součet pořizovací ceny samotného filtru + ceny za demontáž starého a montáž nového filtru + ceny za zpětný odběr a likvidaci + ceny za elektrickou energii spotřebovanou na elektromotoru ventilátoru při průchodu vzduchu přes filtr?

 

CO MŮŽEME UDĚLAT MY, ABY SE VAŠE ODPOVĚDI MOHLY ZMĚNIT NA “ANO”.

 1. provedeme komplexní zmapování typů a stavu filtrů s převodem na společnou platformu Camfil s důrazem na nízkou počáteční tlakovou ztrátu, zjednodušení a unifikaci používaných typů.
 2. dáme vám garanci cen kvalitních filtrů Camfil nejméně na dobu jednoho kalendářního roku a to všech filtrů atmosférického i procesního vzduchu (kapsových, kompaktních, vysokoteplotních, HEPA vysokoteplotních, a HEPA stropních).
 3. dodáme vám pouze certifikované filtry Camfil dle:
  • ISO 9001
  • EN779:2012
  • Eurovent Certified Performance
 4. zavedeme knihy filtrů podle jednotlivých zařízení a v nich povedeme evidenci stavu tlakové ztráty a výměn jednotlivých filtrů na všech zařízeních.
 5. doplníme měření tlakové ztráty filtrů u zařízení, kde chybí, tak abyste mohli řídit výměny filtrů ekonomicky – tedy podle koncové dosažené tlakové ztráty.
 6. provedeme demontáž použitých filtrů, montáž filtrů nových, zpětný odběr a ekologickou likvidaci použitých filtrů (zatřídění jako“nebezpečný odpad”).
 7. Poskytneme vám “Hot Line” pro okamžité poradenství v oblasti filtrace vzduchu.
 8. Provedeme celkovou optimalizaci filtrace spočívající v:
  • snižování provozních nákladů (maximalizace filtrační plochy)
  • přístupu k know-how společnosti Camfil
  • maximální využití filtrů s ohledem na jejich životnost
 9. Proškolíme vás a vaše pracovníky.

 

CO VÁS TO BUDE STÁT:

 

CO ZÍSKÁTE: