Řízení odlučovačů prachu

Ne všechny odlučovače prachu je třeba řídit sofistikovanou elektronikou.

Pro některé aplikace dokonale postačuje diferenční manometr a řídící

jednotka s možností aktivace čištění filtrů tlakovým vzduchem, buď

časovým programem nebo kontrolou tlakové ztráty filtru. Levné,

jednoduché, spolehlivé a funkční. Jako vše od Dwyer Instruments.