O nás

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR VZDUCHOVÝCH FILTRŮ CAMFIL OD ROKU 1997

 

 

Společnost GARIJA TRADE s.r.o. byla založena v roce 1997 a v té době těžiště naší práce spočívalo v dodávkách a montážích větracích a klimatizačních zařízení. Současně se rozvíjela i obchodní složka společnosti a na základě dohody se společností Camfil jsme v témže roce začali dodávat filtry atmosférického vzduchu do České republiky prostřednictvím autorizovaného obchodního zastoupení.

Během následujících let naše společnost prošla cíleným vývojem a v současné době jsme zakotveni na trhu ve třech hlavních a dvou podpůrných oblastech podnikání:

 

 

Služby, které tvoří přidanou hodnotu pro naše obchodní partnery, vycházejí z kombinace know-how našich dodavatelů a znalostí všech pracovníků Garija Trade i spolupracujících subjektů. V oblasti filtrace je to právě služba Filtr-Management, která poskytuje komplexní řešení pro řízení provozních nákladů spojených z filtrací atmosférického vzduchu, pro přístrojovou techniku disponujeme měřidly i metodikou pro kalibraci tlakoměrů do rozsahu 2,7 MPa, typicky tedy přístrojů pokrývajících většinu průmyslových aplikací.